תכנון מכני – שלבי העבודה ודגשים

תכנון של מוצרים הינו תהליך מובנה עם שלבי עבודה המאפשרים להגיע לתוצאה אופטימלית בזמן קצר. המתכון לכך פשוט אך דורש אימון ומשמעת עצמית.

להלן שלבי העבודה:

  1. קבלת המשימה / העבודה מהלקוח.
  2. אפיון הבעיה ההנדסית ואיסוף אינפורמציה הקשורה למוצר המבוקש ואירגונו באופן שיאפשר שימוש בקלות.
  3. גיבוש הקונספט של המוצר וביצוע תכן ראשוני תוך תיקוף הקונספט באנליזות לפי הצורך
  4. תכנון מפורט של המוצר תוך חזרה על האנליזות שבוצעו וסגירת שלב התכן
  5. ביצוע שרטוטי ייצור תיקוף התכן בייצור אב טיפוס, ביצוע בדיקות והסקת מסקנות
  6. עדכון שרטוטי הייצור וייצור מספר דגמים לאישוש התכן, ביצוע בדיקות והסקת מסקנות
  7. עדכון שרטוטי הייצור, הכנת שרטוטי הרכבה, הקפאת תצורה ושחרור המוצר לייצור סדרת אפס
  8. לווי המוצר בעת הייצור הסדרתי ולאחר האספקה ללקוחות ואיסוף נתונים לצורך שיפורים עתידיים
  9. עדכון תיק המוצר ושחרורו לייצור שוטף.

במאמרים הבאים נרחיב לגבי כל אחד מהשלבים שלעיל

כתיבת תגובה