תשתיות לטיל אקסטרה

תכנון של תשתיות לקו הייצור במסגרת פרויקט טיל אקסטרה

 
 

מערך של מתקנים ועזרי בדיקה והרכבה לטובת קו הייצור של רכיבי הטיל

עבודה משולבת של לביא הנדסה  עם מחלקות שונות של הלקוח תוך מתן מענה לגורם ההנדסי

סגירת תפריט