תיבת סיכוך

תיבת סיכוך לבדיקת מעגלים אלקטרוניים בתוך תנור בטמפרטורות קיצון

תיבת סיכוך עמידה בטמפרטורות קיצון מבלי לאבד ביכולות הסיכוך

הפרויקט כלל תכנון של המוצר לעמידה בעלות מוצר נמוכה

סגירת תפריט