תחנת ממסר ניידת

תחנת ממסר על גבי גרור אשר משמשת לשליטה במזל"טים

המוצר נדרש לדיוק ויציבות מרבית בזמן התפעול תוך מתן אפשרות להובלה בהטסה

במסגרת הפרויקט נעשה שימוש באנאליזות סטטיות ודינאמיות לבדיקת עמידות המוצר לתנאי הסביבה הנדרשים

סגירת תפריט