רובוט תלת צירי

משפחה של רובוטים רב ציריים המשמשים לבדיקות

המוצר תוכנן לשימוש שולחני בתוך קופסה מוגנת ולשמוש בתוך תנור לביצוע בדיקות בטמפרטורות קיצון

הפרויקט כלל מתן פתרון מלא הכולל תכנון מכני, תכנון חשמלי ובקרת הינע

סגירת תפריט