סל כרטיסים

סל כרטיסים המותקן על מסד "19

כרטיס אם ו-3 סוגי כרטיסים המורכבים בתוך מכלול זיווד אלקטרוני

תכנון המוצר לקח בחשבון שיקולי חליפיות ותחזוקתיות כמו גם עמידה בתנאי סביבה ברמה צבאית

סגירת תפריט