סורק MR לגידולים

מכשיר סריקת MR נייד וקטן ממדים המשמש לסריקה של גידולים סרטניים בזמן אמת תוך כדי מהלך הניתוח

המוצר כולל מערכת הינע דו צירית מבוססת מיקום הפועלת תחת שדה מגנטי חזק, קסטה מחומרים פלסטיים משולבים עם זכוכית לאפשר גם סריקה אופטית

הפרויקט כלל תכנון מוצר מורכב העובד בתנאי סביבה קשים של שדה מגנטי תוך שימוש בחומרים ייחודיים וטכנולוגיות ייצור מגוונות

סגירת תפריט