מתקני הרעדה לצגים

מתקן לחיבור המוצר הנבדק למרעד לצורך בדיקות הסמכה לתקינה.

סדרה של מתקנים המיועדים לחיבור של צגים מוטסים שונים למרעד לביצוע בדיקות הרעדה והלם.

המתקן נדרש למזער את אפקט ההגברה של ההרעדה. תוך כדי התכן בוצעו אנליזות דינמיות לאישוש התכן.

סגירת תפריט