מצלמת הדגמה

מצלמה לראיית לילה להצגת יכולות בתערוכה

מצלמת אינפרה אדום עם גלאי מקורר ויחידת אלקטרוניקה להדגמה בתערוכה

מתן פתרון כולל עיצוב תעשייתי ותכנון מכני תוך דגש על הצורך בהבלטת הגלאי בתוך המצלמה

סגירת תפריט