מכונות עיבוד פח

מכונות שונות לעיבוד פחים בתוך קו ייצור לייצור המוני

סידרה של מכונות יעודיות חצי אוטומטיות כחלק מקו ייצור מלא ובתוכן מכונת ניקוב, מכונת כיפוף, מכונת הרכבה ומכונה לעיבוד פח אוטומטית מלא

הפרויקט בוצע עבור לקוח מתחום מוצרי הצריכה. קו הייצור עבד מלא בתוך 3 חודשים מיום ההתנעה של הפרויקט

סגירת תפריט