מחשב מוטס

מחשב למטוס קרב המזווד בתא המיועד לכך במטוס

המכשיר כולל מספר רב של כרטיסים וממשקים אלקטרוניים כולל תושבת יעודית לחיבור המוצר לגוף המטוס

במסגרת הפרויקט בוצע תכן מיכני ואנליזות טרמיות ודינאמיות לתיקוף התכן

סגירת תפריט