מבדקים וקווי ייצור

מבדק לשבב בפיתוח

מיטת סיכות

מתקן עזר לרובוט ריתוך

מתקני הרעדה לצגים

מכונות עיבוד פח