דרייבר לשתל

דרייבר לשתל לעירור עצב הטיביה

מערכת של 2 כרטיסים אלקטרוניים המשולבים עם אנטנה ומולבשים על השוק

הפרויקט כלל זווד הכרטיסים תוך שימוש בחומרים פלסטיים וחומרים גמישים

סגירת תפריט