אנליזות וסימולציות

קיצור משך זמן הפיתוח תוך חסכון בעלות ניסויים יקרים ומחזורי תכנון ואימות מרובים

 • בדיקת היתכנות מוקדמת של התכן
 • איתור מוקדם של נקודות כשל
 • הגעה למוצר אופטימלי כבר בשלב התכן
 • חיסכון בניסויים ובעלויות הפיתוח והייצור

סוגי האנליזות המבוצעות אצלנו:

אנליזות חוזק

 • אנליזות מבניות כולל שכבות דקות
 • חישובי תזוזות ומאמצים מהלם מכני
 • אנליזות דינמיות לחישוב תדרים עצמיים
 • אנליזות סטטיות לחוזק מבנה מטוס
 • חישובי חוזק לחומרים מרוכזים

אנליזות תרמיות

 • אנליזות תרמיות במצב יציב ומצב מעבר
 • אנליזות זרימה של אוויר ונוזלים
 • מאמצים תרמיים והלמים תרמיים
 • חישוב קיבולים תרמיים וחישובי עמידות ואקום

אנליזות מתקדמות

 • חדירה של גוף קשיח לגוף קשיח
 • אנליזות הדף חומר נפץ ופיצוצים
 • סימולציות תרמו/חשמליות של מערכות פייזואלקטריות
 • סימולציות רוטורדינמיקה והפקת עקומות קמפבל למנועי סילון
 • פגיעת ציפור בכלי טיס
 • פגיעת קליעים ורסיסים